Zalasowskie dożynki z muzyką ludową

W tegorocznych dożynkach wiejskich wziął udział cały skład Zespołu Regionalnego Zalasowianie: wystąpiła Kapela Zalasowianie, Grupa Śpiewacza Zza Lasu oraz Dziecięca Kapela Zalasowiocki.

ZDJĘCIA dzięki uprzejmości Krzysztofa Leszkiewicza