Męska grupa śpiewacza "Zalasowioki"

Męska grupa śpiewacza "Zalasowioki" występuje corocznie podczas uroczystości patriotycznych oraz świątecznych prezentując m.in. narodowe i ułańskie pieśni. Część składu należy jednocześnie do Grupy Kolędniczej, łącząc zdolności wokalno-aktorskie. 
Sukcesem grupy jest zajęcie II miejsca podczas XV Ogólnopolskich Konfrontacji Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Dębicy. klik
  Skład:
Antoni Augustyn
Kazimierz Mazur
Gerard Kula
Wiesław Matug
Kazimierz Dębicki
Janusz Fudyma
Piotr Piątek

Referencje: