Zespół śpiewaczy "Zza Lasu"
Grupa Śpiewacza „Zza Lasu” – grupa powstała w roku 2012 i jest naturalną kontynuacją działalności Koła Rękodzieła Artystycznego i Kapeli Zalasowianie. Miłość do tradycji i folkloru, także muzycznego, połączyła Panie tworzące rękodzieło, oraz przyciągnęła nowe osoby chętne do wspólnego śpiewania. Grupa dba o muzyczne dziedzictwo Zalasowej przypominając piosenki, przyśpiewki i pieśni, które niegdyś były śpiewane w naszej okolicy.  
Grupa Śpiewacza „Zza Lasu” występuje zarówno sama, jak i towarzysząc Kapeli Zalasowianie. Regularnie bierze udział w konkursach lokalnych i regionalnych, zdobywając wyróżnienia i nagrody. Za największy dotychczasowy sukces Grupa uznaje zdobycie I miejsca w konkursie oraz Złotej Podkowy Pogórza – honorowej nagrody Festiwalu Kultury Pogórzańskiej.  W roku 2014 Grupa nagrała płytę wspólnie z Kapelą Zalasowianie.
Zespół działa przy Ośrodku Kultury w Ryglicach, filia w Zalasowej.Skład: 
Antoni Augustyn
 Halina Bielińska
Teresa Firmuga
Danuta Januś
Julia Kawa
Maria Kula
Celina Łabno
Małgorzata Matug
Kazimierz Mazur
Helena Nowak
Aleksandra Ogiela
Maria Olszewska
Wanda Olszówka
Julia Sępek
Stanisława Ussarz


Nagrody:
2014 r.

2013r.


2012r.


2009 r.